KIROPRAKTIKA

Kiropraktika spada u manipulativne tehnike i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova.

Opširnije