DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION (DNS)

Dinamička nervnomišićna stabilnost je moderna metoda duboke stabilizacije lokomotornog sistema. Duboka stabilizacija bazirana je na nervnomišićnom razvoju deteta u prvoj godini života...

Opširnije

SISTEM FUNKCIONALNOG TESTIRANJA (FMS)

FMS je vrsta dijagnostike kojom se proverava kvalitet i skladnost pokreta. Osnovna primena ove vrste dijagnostike je prevencija povreda, ali ona nalazi svoje mesto i u period kada bol i povreda već nastanu otkrivajući njihov uzrok. Uz pomoć instrumenata proverava se...

Opširnije