Kiropraktika spada u manipulativne tehnike i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Danas, kiropraktika spada u priznate integrativne medicinske postupke. Ime kiropraktika je izvedeno iz reci Chiros-ruka, Praxis-raditi, što bi značilo uraditi rukom. Veruje se da su manipulacije praktikovane u Kini daleke 2700 godine p.n.e. U Indiji manipulacije su praktikovane kao deo osnovne zdravstvene higijene. Hipokrat je dao prvu fiziološku definiciju tehnike manipulacije i kičmu je nazvao centrom holističkog telesnog zdravlja. Koreni današnje kiropraktike nalaze se, između ostalog i u tradicionalnoj kineskoj medicini, prema kojoj struktura svakog tela određuje njegovu funkciju. Ukoliko dođe do promene strukture, dolazi do blokade (gubitka pokreta), i na tom mestu bloka do prekida toka životne energije i do pojave bolesti.

Zadatak kiropraktora je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni, a samim tim otkloni neuro-fiziološki blok na određenom nivou, pa da se nakon toga telu pruži mogućnost da počne prirodni proces izlečenja. Dejstvo kiropraktike u otklanjanju bola u karličnom, lumbalnom, torakalnom i cervikalnom delu je potvrđeno na naučnom i praktičnom nivou. Najviše sredstava izdvojeno je za proveru efikasnosti kiropraktike u tretmanu lumbalnog sindroma. Kiropraktika je u odnosu na druge metode, dokazano najefikasnija u tretmanu diskus hernija lumbalnog i cervikalnog dela kičme. Kiropraktika u kombinaciji sa kineziotejpingom i kineziterapijom (vežbama) predstavlja dobar put ka otklanjanju bola i izlečenju. Postoje kontraindikacije za vršenje manipulacija. Neke od njih su trudnoća, osteoporoza, spondiloza, kauda ekvina, artritis, akutna diskus hernija, traume i frakture, stariji od 70 godina, tumor.

Pin It on Pinterest